Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Programy edukacyjne

          Program pracy wychowawczo-dydaktycznej w naszym przedszkolu oparty jest o  podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. -  art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) 

 

          W  tym roku szkolnym realizujemy Program wychowania przedszkolnego z terminarzem PWN autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.         

 

     W grupie Misie i w grupie Króliczki  dzieci oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z podstawą programową mają mozliwość pracy przy wykorzystaniu pomocy zgodnych z metodą M.Montessori. Elementy tej metody są wykorzystywane w trakcie codziennej pracy, a ponieważ opiera się ona głównie na samodzielnej pracy wybaranymi przez siebie lub nauczyciela pomocami jest możliwa wszechstronna  indydwidualizacja pracy ( dostosowanie jej do możliwości i umiejętności dzieci) oraz rozwijanie potrzebnych umiejętności umożliwiających osiągnięcie przez dzieci 5 - letnie dojrzałości szkolnej. Grupy mieszane wiekowo dają mozliwość nawiązywania relacji między dziećmi - młodsze uczą się od starszych, a starsze mogą opiekować się młodszymi pomagając im odnależć się w nowym środowisku.

  

   W grupach  Kangurki, Pszczółki, Króliczki, Misie, Sowy i Tygryski dodatkowo prowadzone są zajęcia na bazie programu wychowania przedszkolnego " Klucz do uczenia się".

Program oparty jest na pedagogice Lwa Wygotskiego. Program składa się z 12 modułów, z których każdy doskonali wybrany aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejtności dzieci.

Moduły sa od siebie niezależne, co powoduje,że każdy z nich stanowi odrębny program wspomagający procesy rozwojowe w wybranej sferze.

Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności: gąsiennice i motyle.

Każdy moduł sklada się z kilkudziesięciu sesji o narastającym poziomie trudności. Integralną częścią programu są scenariusze opracowane do każdego modułu.

 Nasze przedszkole realizuje moduły: matematyka sensoryczna, matematyka 1 i 2,  literacki, logika 1 i 2, Ty, ja, świat i konstrukcyjny.

   Moduł Matematyka sensoryczna - rozwija u dzieci umiejętności analizowania zewnętrznych cech przedmiotów przy użyciu standardów sensorycznych takich jak: kolor, kształt, rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju umiejętności poznawczych dzieci

Moduł Matematyka 1 i 2 - program ten przedstawia pojęcie matematyki i język matematyczny oraz rozwija fundamentalne rozumienie związków matematycznych.

  Program Literacki - rozwija u dzieci zamiłowanie do baśni, pozwala opanować ich język, daje możliwość  głębokiego zrozumienia opowiadania poprzez postępowanie zgodnie z ustalonym zestawem procedur, określonym jako modelowanie wizualne.

  Moduł Konstrukcje - rozwija u dzieci język matematyczny i zachowania celowe. Zapewnia dzieciom możliwość analizy struktury przedmiotów, planowania, artykułowania swoich zamierzeń i i ch realizacji przy pomocy drewnianych, modularnych klocków do budowania.

Moduł LOGIKA 1 i 2 - pozwala dzieciom widzieć niewidoczne strony przedmiotów, określać i porównywać ich różne cechy oraz znajdywać relacje pomiędzy grupami lub klasami przedmiotów, przy pomocy sekwencji, uogólnien i klasyfikacji.

Moduł Ty - ja- świat - włącza kluczowe procesy poznawcze obemujące symbolizację, modelowanie, analizę logiczną i kreatywną ekspresję, które są potrzebne do rowijania zdolności poznawczych.

 

     W przedszkolu realizoway jest również Program komputerowy - w którym wykorzystywan jest pracownia komputerowa, gry dydaktyczne dla dzieci m.in. Socrates 101,102 , Kubusiowe przedszkole- maluchy, starszaki.

          Pracownia komputerowa powstała dzięki owocnej współpracy dyrektora z Radą Rodziców.   Pracownia wyposażona jest w 8 komputerów , 8 biurek + biurko dla nauczyciela. Posiada dostęp do Internetu.  Zakupiono zestaw programów dla dzieci oraz filmów edukacyjnych, które będą uzupełniane.

W przedszkolu w 3 grupach znajdują się tablice interaktywne z dostępem do internetu , które wykorzystywane są w pracy z dziećmi ze wszystkich grup i stanowią atrakcyjną pomoc w realizowaniu podstawy programowej. 

 

      W przedszkolu realizowany jest również program "Ogród przedszkolny - inspiracją do zabaw, działań i doświadczeń przedszkolaków" z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej w formie różnorodnych działań dzieci, które odbywają się  w ogrodzie przedszkolnym.

     Umożliwia on dzieciom bliższe poznanie i bezpośredni kontakt z przyrodą wpływając w ten sposób na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wieloma zmysłami poprzez różnorodne działania, zabawy, eksperymenty i doświadczenia. Wielość przeżyć związanych z obserwacją i różnorodnymi działaniami rozbudzi w dziecku chęć zadawania pytań, poszerzy jego wiedzę i  różnorodne umiejętności, wpłynie na rozwój jego mowy i myślenia oraz wzbogaci zasób słownictwa.

    Prowadzenie w ogrodzie hodowli i obserwacji różnorodnych roślin,  pielęgnowanie rabatek kwiatowych, roślin w skalniku, uprawianie warzyw i owoców, dokarmianie ptaków i ich obserwacja w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu u dzieci odpowiednich zachowań wobec przyrody.