Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu

             Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00

 

6.00 - 8.00

Czas schodzenia się dzieci do przedszkola poświęcany na kontakty i aktywność indywidualną, zróżnicowaną podejmowaną z inicjatywy dzieci.

8.00 - 8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i ze śpiewem, kontakty okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci i nauczyciela.

8.30 - 9.00

Zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności samoobsługowe.

9.00 - 11.30

Sytuacje wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela  

(aktywność zbiorowa, grupowa i  indywidualna,   jednolita  i   zróżnicowana) 

w  celu  wspomagania  rozwoju  dzieci  w  sferze  ruchowej, 

muzycznej,  plastycznej,  poznawczej,  językowej,  matematycznej. 

Zajęcia dydaktyczne i ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i sali.

Spacery, wycieczki, uroczystości, zajęcia rytmiczne.

Samorzutna działalność dzieci inspirowana przez nauczyciela.

11.30 - 12.00

Przygotowanie do  drugiego śniadania.  

Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne.

12.00 - 13.30

Odpoczynek  (na leżaczkach w najmłodszej grupie) i

w formie relaksacji przy muzyce bądź lekturze (w grupach starszych) 

Aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana, organizowana przez dzieci i nauczyciela również o charakterze stymulacyjno-kompensacyjnym.

Zabawy ruchowe i swobodnie podejmowane w salach i w ogrodzie.13.30 - 14.00

Czynności porządkowe samoobsługowe i przygotowanie do obiadu.

 

14.00-14:30

Obiad. Zabiegi higieniczne.

14.30 - 17.00

Indywidualna aktywność zróżnicowana podejmowana z inicjatywy dzieci.

praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

(Uprzejmie prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godziny 8.20

- rozpoczęcie zajęć dydaktycznych i przygotowanie ilości porcji na obiad,

ewentualne spóźnienia prosimy zgłaszać telefonicznie)