Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

 

Język angielski  dla wszystkich dzieci - dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki

 

Zajęcia prowadzone w poszczególnych grupach:

 

Kangurki, Pszczółki, Misie- p. Teresa Bartochowska

Sowy, Tygrysy- p. Aneta Erdman

Króliki- Patrycja Wojtyła

 

 

Religia dla dzieci z grup Pszczółki, Misie, Sowy i Tygryski - we wtorki i  czwartki

  (Zajęcia prowadzone przez osobę świecką, na którą uczęszczają dzieci po uprzedniej, pisemnej zgodzie rodziców.)