Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Program " Ogród przedszkolny - inspiracją do zabaw, działań i doświadczeń przedszkolaków"


   Program " Ogród przedszkolny - inspiracją do zabaw, działań i doświadczeń przedszkolaków" został napisany przez nauczycielkę Monikę Dudek.

  Jest programem z zakresu edukacji przyrodniczo - ekologicznej i realizowany jest w naszym przedszkolu drugi rok przez wszystkie grupy. 


  Umożliwi on dzieciom bliższe poznanie i bezpośredni kontakt z przyrodą wpływając w ten sposób na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wieloma zmysłami poprzez różnorodne działania, zabawy, eksperymenty i doświadczenia. Prowadzenie w ogrodzie hodowli i obserwacji różnorodnych roślin, pielęgnacja rabatek kwiatowych, roślin w skalniaku, uprawianie warzyw i owoców, dokarmianie ptaków i ich obserwacja w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu u dzieci odpowiednich zachowań wobec przyrody.


  W realizację programu włączeni są również rodzice naszych wychowanków poprzez aktywny udział w różnorodnych przedsięwzięciach ekologicznych.


CELE OGÓLNE PROGRAMU:  

1. Wykorzystanie ogrodu przedszkolnego jako bazy sprzyjającej poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie wielozmysłowego poznania otaczającej nas przyrody.

2. Kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacji

3. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu budowy, etapów rozwoju i warunków życia roślin i

zwierząt żyjących w naszym sąsiedztwie.

4. Włączanie rodziców do współpracy poprzez ich aktywny udział w akcjach i konkursach.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

  • Kształtowanie u dzieci aktywnych postaw wobec otaczającej nas przyrody

  • Wyrabianie u dzieci umiejętności wielozmysłowego poznawania świata przyrody

  • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w wyglądzie roślin i zachowaniu zwierząt zachodzących w ciągu roku.

  • Wyrabianie umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami ogrodniczymi oraz różnymi pomocami dydaktycznymi służącymi do prowadzenia obserwacji, zabaw i doświadczeń na ogrodzie

  • Rozwijanie u dzieci umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych gatunków roślin występujących w ogrodzie

  • Wyrabianie u dzieci nawyku systematycznego pielęgnowania roślin znajdujących się w ogrodzie i dbania o zwierzęta w naszym ogrodzie


   W naszym ogrodzie powstały miejsca, które stanowią bazę do różnorodnych zabaw, działań, eksperymentów i doświadczeń dzieci w różnych porach roku i są to:


WARZYWNIK: miejsce , w którym dzieci pielęgnują posadzone i posiane przez siebie różne warzywa oraz obserwowują ich kolejne etapy rozwoju i zbierały plony swojej pracy. Został on podzielony na 5 części - dla każdej grupy , które umożliwiają  pracę wielu dzieci jednocześnie


m KĄCIK OWOCOWY: miejsce gdzie dzieci mogą obserwować posadzone owocowe krzaczki oraz winorośle oraz systematycznie je pielęgnować.


t  

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA: miejsce, gdzie znajdują się różnorodne gatunki drzew, krzewów i bylin. Ścieżka pomoże dzieciom bliżej poznać różne gatunki drzew i krzewów i obsersować ich poszczególne etapy rozwoju oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku.


rd


 

ŁĄKA: miejsce, gdzie znajdują się będą różne rośliny charakterystyczne dla tego miejsca oraz żyjące na niej owady. Dzieci będą mogły poznać różne gatunki roślin łąkowych oraz jej mieszkańców. Będą obserwowały zmiany zachodzące na łące w różnych porach roku.


r


qt  

SKALNIAK: miejsce, gdzie znajduje się charakterystyczna roślinność, która posłuży dzieciom do bliższego poznania i regularnej obserwacji ich rozwoju


go


fyh 

 

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA: miejsce, które dzieci poznawać będą wykorzystując swoje zmysły. Ścieżka podzielona jest na części, w każdej znajduje się inny materiał m.in. żwir, piasek, drobne kamienie typu -otoczaki, kora itp. A wszystko tworzyć będzie spójną całość. Dzieci chodząc boso po ścieżce poznają różnorodność wykorzystanych materiałów. Dodatkowym bodźcem są posiane wokół ścieżki aromatyczne zioła, które tworzą naturalną aromaterapię.

 ti 

 

RABATY KWIATOWE: w nich znajdują się różnorodne gatunki kwiatów wieloletnich i jednorocznych, które cieszyć będą nas w różnych porach roku. W rabatach posadzone są m.in. kwiaty wiosenne, kwiaty letnie, kwiaty jesienne. Ich różnorodność kolorów, kształtów i okresów kwitnienia wpływać ma na pobudzanie zmysłów wzroku, węchu i dotyku u dzieci. Dzieci będą miały okazje bliżej poznać wybrane gatunki różnych kwiatów oraz regularnie je pielęgnować.

 

yhth KĄCIK BADAWCZY „ POD CHMURKĄ” : altanka ogrodowa z ławkami i stołem. Miejsce w którym dzieci mogą przeprowadzać różnorodne przyrodnicze doświadczenia, eksperymenty i zadania, oglądać zebrany materiał przyrodniczy pod mikroskopem oraz tworzyć różne prace plastyczno – techniczne.


g  

 

 W ogrodzie znajdują się również 2 gry terenowe - Zgaduj zgadula i Światowid.