Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Dla rodziców

Ważne informacje dla Rodziców na początek roku szkolnego 2020/2021

 

- Prosimy o wydrukowane i podpisane dokumenty ( wniosek z załącznikami ( infoe=rmacja nt. osób do odbioru dzieci ( osoby pełnoletnie oraz rodzice) z numerami dowodów, zgoda na mierzenie tempreatury) ; deklaracja kontynuacji ( jeżeli któś nie doniósł jej wcześniej ) 

 - Prosimy o podanie na piśmie  szybkiego kontaktu z Rodzicem  ( numer/ numery telefonu) , który/które będzie/ będą odebrane w każdym momencie- kartka podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka i nazwą grupy

 - inna forma kontaktu z przedszkolem/ nauczycielami w grupie ( np. mail itp) - podany na piśmie  - kartka podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka i nazwą grupy

 - Dzieci z objawami choroby nie mogą zostać przyjęte do przedszkola

 - Dzieci przynoszą do przedszkola TYLKO buty na zmianę  - NIE PRZYNOSIMY ZABAWEK

 - Jeżeli, ktoś ma w domu worek przedszkolny ( zabrany z szatni w zeszłym roku ) prosimy o jego zwrot

 - Prosimy o informację na piśmie o ewentualnych alergiach i specjalnych potrzebach dziecka. ( Prosimy podpisać kartkę imieniem i nazwiskiem dziecka) 

 - W przedszkolu dzieci chodzą wyłącznie w BUTACH ( nie sznurowanych, mogą być wsuwane, na rzepy itp. ) .Przede wszystkim MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE

 

Forma wyprawki zostanie ustalona na zebraniu w orgodzie z rodzicami w pierwszych dniach września. Pionformujemy Państwa o dacie i godzinie zebrania. W trakcie zebrań wybrani zostaną członkowie Rady Rodziców.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną  PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI W GODZINACH PRACY GRUP

 

KANGURKI - 3 LATKI     8 - 15.30

Kierujemy się z dziećmi do wejścia od strony ogrodu. Tam mierzona jest temperatura i dzieci wchodzą prosto do drzwi grupy Kangurków. Przy dobrej pogodzie przebieracie Państwo  dzieci  i przekazujecie dzieci nauczycielce. Dziecko powinno mieć cały strój do przebrania, kocyk i ewentualnie poduszkę do spania - wszystko powinno być zapakowane w PODPISANĄ reklamówkę. Najlepiej , aby dodatkowo wszystkie rzeczy były PODPISANE. 

NIE PRZYNOSIMY PIŻAMEK. Jeżeli dziecko korzysta z chusteczek nawilżanych prosimy o włożenie do torby . Ponieważ nie możemy rodziców zaprosić do środka PROSIMY o pożegnanie się na tarasie i sprawne przekazanie dzieci nauczycielce. W sytuacji gdyby działo się coś niepokojącego będziemy dzwonić. Gdybyście Państwo chcieli uzysjkać informacje można zadzwonić do przedszkola. W pierwszych dniach można odbierać dzieci wcześniej wprost z grupy.

 

PSZCZÓŁKI  3 - 4 LATKI      8.00 - 16.00

Dzieci z Pszczółek wchodzą od strony ogrodu, po zmierzeniu temperatury

Rodzice trzylatków, które trafią do grupy Pszczółki będą o tym poinformowani telefonicznie pod koniec sierpnia. Należy przynieść buty na zmianę ( nie sznurowane), cały strój do przebrania. Wszystko proszę zapakować w podpisaną reklamówkę. Jeżeli dziecko korzysta z nawilżanych chusteczek prosimy o włożenie do torby.

Ponieważź  nie możemy zaprosić rodziców do środka prosimy o pożegnanie się na tarasie i sprawne przekazanie dzieci pracownikowi przedszkola

 

 

KRÓLICZKI  3-4-5-6 LATKI    7.30 - 16.30

Dzieci z Króliczków wchodzą od strony ogrodu, po zmierzeniu temperatury

Ponieważ nie możemy rodziców zaprosić do środka prosimy o pożegnanie się na tarasie i sprawne przekazanie dzieci pracownikowi przedszkola.

 

 

MISIE   3,4,5,6 - LATKI        6.00 - 16.00

 

Dzieci z /misiów wchodzą wejściem głównym, po zmierzeniu temperatury

Rodzice trzylatków, które trafią do Misiów będą o tym poinformowani telefonicznie pod koniec sierpnia.  Należy przynieść cały strój do przebrania, buty na zmianę ( nie wiązane). Wszystko zapakowane w podpisaną reklamówkę. Jeżeli dziecko korzyta z nawilżanych chusteczek prosimy o włożenie do torby

 

SOWY 4-5 LATKI       7.30 - 17.00

 

Dzieci z Sówek wchodzą głównym wejściem, po zmierzeniu temperatury 

 

TYGRYSY 5- 6 LATKI   7.30 - 16.30

 

Dzieci z Tygrysów wchodzą głównym wejściem, po zmierzeniu temperatury

 

  Gdybyście Państwo nie wiedzieli, do której grupy trafiło dziecko prosimy o kontakt telefoniczny