Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Rekrutacja 2019/2020

 

Informujemy, że rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego nr 154 odbędzie się na 37 wolnych miejsc.

 

Drodzy Rodzice.

Zasady postępowania rekrutacyjnego 2019/ 2020 oraz deklaracja kontynuacji wych. przedszkolnego znajdują się w plikach do pobrania( niżej).

 

Zgonie z zarządzeniem nr373/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli orraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź , na rok szkolny 2019/2020 przedstawiamy Państwu załącznik nr 1 -  harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020.

 

L.p. Rodzaj czynności                                                

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2019r.

do 19.04.2019r. do godz. 15.00

od 29.07.2019r. do 02.08.2019r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutaccyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r poz. 996, z późn.zm.) od 01.04.. 2019r. do 26.04.2019r. ( godz. 15.00) od 29.07.2019r. do 06.08.2019r. ( godz. 15.00)
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.05.2019r. godz. 15.00 13.08.2019r. godz. 15.00
4 Potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnych oświadczeń od 13.05.2019r. do 17.05.2019r. do godz. 15.00 od 14.08.2019r. do 20.08.2019r. do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.05.2019r. godz. 15.00 23.08.2019r. godz. 15.00

Treść  rozporządzenia wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania niżej oraz w holu przedszkola .