Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

DZIEŃ KWIATKA 2016 - grupa KANGURKI i KRÓLICZKI

GRUPA KANGURKI:
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

e

 

 

f

 

 

g

 

 

h

 

 

 

 

 

 

GRUPA KRÓLICZKI:

AC


V
A5679ABCDEF
GHIj
k