Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Kadra nauczycielska

 Rok szkolny 2018/2019

 

  Teresa Pawlak - dyrektor przedszkola

 

Joanna Modzelewska- Góra - wicedyrektor przedszkola

 

Nauczycielki w  poszczególnych grupach:

 

GRUPA KANGURKI:

 

 Kinga Banasiak

Teresa Pawlak

 

GRUPA PSZCZÓŁKI:

 

Ewa Leszczyńska

Ewelina Kowalczyk

 

GRUPA KRÓLICZKI:

 

Ewa Gawęcka

Małgorzata Maciejewska

 

 

GRUPA MISIE:

 

Mariola Różycka

Magda Młynarczyk

 

GRUPA SOWY:

 

Anna Dutkiewicz

Anna Kozela

 

 

GRUPA TYGRYSKI:

 

Monika Dudek

Joanna Modzelewska- Góra