Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Zielona flaga

 

Co to jest Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej?

 

Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły  i przedszkola, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.  Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem  do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”.

Co to jest „Zielona Flaga”?

„Zielona Flaga" jest tytułem, które nadawane jest szkołom i przedszkolom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com).Program ten wdrażany jest od 1994 roku a uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy, Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę.Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001), polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna uprawniona jest do nadawania certyfikatu „Zielonej Flagi”.Certyfikaty przyznawane są szkołom i przedszkolom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych oraz odnawiania certyfikatu.

 Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi w roku 2012 uzyskało tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej a w roku 2013 i 2014 zaszczytny certyfikat „Zielona Flaga”. Obecnie również ubiega się o przyznanie tegoż certyfikatu.

Przystępując do zdobycia certyfikatu należy spełnić następujące kryteria:                  

1. Powołanie Komitetu Lokalnego/grupy roboczej.                                                             

2. Przeprowadzenie wstępnego i końcowego Audytu Ekologicznego.                             

3. Stworzenie Planu Działań.

4. Monitorowania i oceny stopnia realizacji założeń Planu Działań.                               

5. Integracja SdE z programem nauczania.                                                            

6. Włączenie w działania całej placówki i społeczności lokalnej.                                    

7. Stworzenie Kodeksu Ekologicznego.KODEKS MAŁEGO EKOLOGA


1. Nie zaśmiecamy środowiska.

2. Segregujemy śmieci.

3. Nie wyrzucamy śmieci do wody ani do lasu.

4. Nie zanieczyszczamy wód.

5. Oszczędzamy wodę przy myciu rąk i zębów.

6. Szanujemy zieleń.

7. Sadzimy i pielęgnujemy rośliny.

8. Dbamy o zwierzęta.

9. Oszczędzamy energię elektryczną.

10. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

11. Aktywnie spędzamy czas na świeżym powietrzu.
Przyrzeczenie Ekologiczne:


Przyrzekamy: 

 - chronić przyrodę,

 -  oszczędzać wodę,

 - dokarmaić ptaki,

 - dbać o zwierzaki,

 - kwiaty hodować,

 - drzewa szanować,

 - Ziemię szanować,

 - nigdy nie śmiecić


i tego uczyć wszystkie dzieci!!!!Piosenka Przewodnia

 

SIECI  PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH

 

(do której należy P. M. nr 154 Łodzi)

 

 1. Nawet, gdy maluchem jesteś,

    mieszkasz z mamą w wielkim mieście.

    Możesz dbać o środowisko

    i na lepsze zmienić wszystko.

    Robiąc naprawdę niewiele,

    będziesz świata przyjacielem.

 

Ref.:   Każdy człowiek – duży, mały

           wie jak zadbać o świat cały.

           By na ziemi było ślicznie,

           trzeba żyć ekologicznie.


 2. Odkręcamy mało wody,

     to jest dobre dla przyrody.

     Trawy także nie depczemy,

      każdy kwiatek szanujemy.

      I uczymy inne dzieci,

      jak się segreguje śmieci.


 3. Ekologia prosta sprawa,

     całkiem fajna też zabawa.

     Kartoniki, puszki, szkiełka

     do innego więc kubełka

     bez problemu wyrzucamy,

     światło często wyłączamy.

 

 

Hymn ekologiczny P.M. nr 154 w Łodzi

autorstwa n-lki M. Sobczak

na melodię piosenki "My jesteśmy krasnoludki" 1.My jesteśmy ekoludki; hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Zieloniutkie mamy butki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

2.Zieloniutkie też czapeczki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

I spodenki i bluzeczki;hop, sa,sa, hop, sa,sa.

3.To nasz kolor ulubiony;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Bardzo„eko” ten zielony;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

4.Wszystkie Eko–przedszkolaki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Lubią drzewa, kwiaty, ptaki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

5.Chronią drzewa, lasy, łaki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Chrząszcze, myszki i pająki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

6.Sprawnie segregują śmieci;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Uczą tego inne dzieci;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

7.Oszczędzają światło, wodę;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Słowem- dbają o przyrodę!;hop,sa sa, hop,sa,sa.

8.To wspaniałe są dzieciaki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

Łódzkie eko- przedszkolaki;hop,sa,sa,hop,sa,sa.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


Rady dla Dzieci (i nie tylko)

Oto 10 sposobów, jak możesz sam chronić środowisko:


Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania.

W ten sposób chronisz drzewa (z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!
Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, jeśli nie będziesz już z nich korzystał.                                              

 W ten sposób oszczędzasz energię!
Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby.                                

 Bierz raczej krótki prysznic, niż kąpiel.                           

Dokręcaj krany. W ten sposób oszczędzasz wodę!
Zwracaj uwagę innym, gdy śmiecą.   Sprzątaj po swoim psie, gdy wychodzisz z nim na spacer.      

  W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!
Zacznij segregować odpady w domu.                                            

Zaproponuj swojemu nauczycielowi, abyście mogli wspólnie, całą klasą segregować odpady w przedszkolu.                        

W ten sposób ograniczasz ich ilość.                                   

Posegregowane odpady, to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.

Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu.

Jeśli masz do pokonania krótki dystans, idź piechotą lub jedź rowerem.                                                                                             

W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza!
Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną  z materiału), zamiast przynosić ze sklepu torebki plastikowe.                     

W ten sposób wytwarzasz mniej śmieci!
Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.).                                

Rezygnuj z zakupu produktów, które są ci zbędne.                                      

W ten sposób, będąc świadomym konsumentem, chronisz środowisko naturalne!
Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, książek – zamiast je wyrzucić, pomyśl, że może jest ktoś, komu mogłyby się przydać.                                                              

W ten sposób możesz sprawić komuś przyjemność! Przyczyniasz się także do ochrony zasobów środowiska naturalnego!
Rozmawiaj ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi o tym, co możecie wspólnie zrobić dla ochrony środowiska naturalnego.

W ten sposób wpływasz na czyjąś świadomość, uczysz innych jak być przyjaznym dla środowiska!

 

 

Ciekawostki ekologiczne

Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2500 ludzi.
W Polsce pracuje dziś 290 profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10MW, podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym. Razem produkują zaledwie 3% energii elektrycznej.
Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i złagodzić efekt cieplarniany, australijscy naukowcy zaproponowali metodę zakopywania dwutlenku węgla w stanie półpłynnym pod ziemią.
Według danych Najwyższej Izby Kontroli aż 86% polskich zakładów nie ma urządzeń do redukcji zanieczyszczeń gazowych. A wojewódzkie fundusze ochrony środowiska kupują papiery wartościowe, zamiast wspierać wszelkie przedsięwzięcia proekologiczne.
Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie - 260m sześciennych wody.
Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 000 ton szkła.
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy.       Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.
Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4h.
Około 360mln kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi zajmują morza  i oceany. Niestety człowiek wykorzystuje je często jako wysypisko śmieci, niszcząc ogromną część zamieszkujących je roślin i zwierząt.
Z osady niedaleko Niagary wysiedlono wszystkich (ok. 1000) mieszkańców, kiedy okazało się, że ich domy zostały wybudowane na starym, od lat nieużywanym składowisku toksycznych odpadów. Wcześniej w tej okolicy odnotowano niepokojący wzrost zachorowań na raka i większy od przeciętnego odsetek dzieci z wadami wrodzonymi.
Metan, który powstaje w przewodach pokarmowych bydła i innych zwierząt domowych, dostaje się do atmosfery i przyczynia się do wzrostu temperatury naszej planety.
Według danych ONZ z 1988 roku aż 2/3 mieszkańców miast na świecie oddycha powietrzem zawierającym smog.
Ocieplenie klimatu może spowodować, że w 2050 roku tereny wokół wybrzeży Wielkiej Brytanii znajdą się pod wodą.
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody !!!
Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny od dwutlenku węgla.
W 1960 roku na polskie pola wylano 40 000 ton DDT.